Zsidó Közösségért-díj 2020: Lednitzky András a Szegedi Zsidó Hitközség ny. elnöke

„A hetedik te magad légy…”
Lednitzky András a Szegedi zsidó Hitközség nyugdíjba vonult elnöke

Talán mindegyik vidéki hitközségi elnökről elmondhatjuk, gazdag zsidó múlt nehéz örökösei. Különösen így van ez Szegeden, ahol Lőw Lipót főrabbi, a szabadságharc tábori lelkésze, a magyar nyelvű prédikáció és az orgonával kísért istentisztelet legjelentősebb hazai meghonosítója, a modern zsidó tudomány első magyar képviselője határozta meg ezt az örökséget.
Mint a diófát ültető ember, úgy álmodta meg és telepítette a zsinagóga kertjébe Lőw Lipót egykori bibliai botanikus kertjét.

Hat egymást követő ciklus után Lednitzky András már nem vállalta a Szegedi Zsidó Hitközség elnöki tisztségét. A „hetedikben” korára, egészségi állapotára hivatkozva már maga akart lenni. Ezt azonban környezetében kevesen hiszik el neki. Továbbra is ő maradt Izrael Állam tiszteletbeli konzulja. De ennél is fontosabb, hogy abból a zsidó vallási és szellemi közösségből, amit a hitközségben és Szeged városában ő teremtett, nem lehet kilépni.

Számunkra különösen fontos, hogy a hitélet és a zsidó közösség megújítása mellett a Tisza parti város gazdag kulturális életében helyet és teret talált a zsidó kulturális hagyományoknak. Igazolva azt, hogy zsidó kulturális élet lehet Budapesten kívül is.
A tavasztól-őszig tartó zsinagóga koncertek, a Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál, mely zenei események mellett képzőművészeti, irodalmi, gasztronómiai rendezvényekkel gazdagítja a várost Lednitzky András 23 évig tartó hitközségi elnökségének örökségéhez tartoznak.

Azt kívánjuk, hogy még sokáig élvezze munkájának gyümölcseit, jó egészségben!

Kirschner Péter laudációja