MEGHÍVÓ MAZSIKE KÖZGYŰLÉSRE 2019

MEGHÍVÓ

 

a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (székhely: 1065 Budapest Révay u. 16.) közgyűlésére

A MAZSIKE Elnökségének döntése alapján az Egyesület közgyűlését

2019. május 24-én 16.00 órára

összehívom. A közgyűlés helye a 1054 Tüköry utca 3. szám alatt (földszinti üvegterem) lesz.

Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, akkor változatlan napirenddel

2019. május 27-én 16.00 órára

megismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

Javaslat a közgyűlés napirendjére:

  1. A napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság.
  2. Beszámoló az MAZSIKE 2018. évi tevékenységéről
  3. Beszámoló a MAZSIKE 2018. évi gazdálkodásáról és a közhasznúsági beszámolóról
  4. A Felügyelő Bizottság kiegészítése a beszámolókhoz.
  5. A beszámolók vitája és elfogadása
  6. A MAZSIKE 2019. évi munkaterve és költségvetése
  7. Vita a munkatervről és költségvetésről. A dokumentumok elfogadása.
  8. Elnökségi tagok választása

– A jelölő bizottság beszámolója a jelölés folyamatáról.

– A jelöltek bemutatkozása: kérdések és válaszok

– Választás, illetve a szavazás módjának ismertetése

– Szavazás a jelöltekről, szavazatszámlálás, eredményhirdetés.

  1. Alapszabály módosítása.
  2. Egyebek

A közgyűlés nyilvános. Azon bármelyik tag és érdeklődő részt vehet.

Budapest, május 8.

Üdvözlettel

Kirschner Péter

elnök