Meghívó közgyűlésre

Tisztelt Egyesületi Tagok! Kedves Barátaink!  

Ismét eltelt egy év, amikor mérleget kell állítani tevékenységünkről, nem csak a
jogszabályi kötelezettségek okán. Számunkra is fontos, hogy lássuk, mit végeztünk, és
megbeszéljük, hogyan tovább.
Ráadásul ismét választásra kerül sor, mert szomorú kötelesség, hogy az elhunyt Szegő
András helyébe új elnökségi tagot válasszunk. Ugyanakkor pótolnunk kell Flóri Anna
helyét, aki megválik az elnökségben viselt posztjától.
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (továbbiakban: MAZSIKE) Közgyűlésén
örömmel látjuk azokat is, akik programjaink alapján kaptak kedvet a belépéshez.
További információk a közgyűléssel kapcsolatban és a tagdíjfizetés módjáról:
mazsike@gmail.com, 0036 1 366 6615.

 

MEGHÍVÓ

a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (székhely: 1065 Budapest Révay u. 16.)
közgyűlésére A MAZSIKE Elnökségének döntése alapján az Egyesület közgyűlését
2018. május 16. (szerda) 15:00 órára összehívom. A közgyűlés helye a 1054 Tüköry utca 3. szám alatt (földszinti nagyterem) lesz.
Amennyiben a meghírdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, akkor
változatlan napirenddel 2018. május 22. (kedd) 15:00 órára
megismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők létszámától függetlenül
határozatképes.

Napirendi pontok:

1. A napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:
levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló
bizottság.
2. Beszámoló az MAZSIKE 2017. évi tevékenységéről

3. Beszámoló a MAZSIKE 2017. évi gazdálkodásáról és a közhasznúsági
beszámolóról
4. A Felügyelő Bizottság beszámolókkal kapcsolatos állásfoglalásának
ismertetése.

5. A beszámolók vitája és elfogadása
6. A MAZSIKE 2018. évi munkaterve és költségvetése
7. Vita a munkatervről és költségvetésről. A dokumentumok elfogadása.

8. Elnökségi tagok választása
– A jelölő bizottság beszámolója a jelölés folyamatáról.
– A jelöltek bemutatkozása: kérdések és válaszok
– Választás, illetve a szavazás módjának ismertetése
– Szavazás a jelöltekről
– Szavazás, szavazatszámlálás, eredményhírdetés.

9. Alapszabály módosítása

A közgyűlés nyilvános. Azon bármelyik tag és érdeklődő részt vehet.
Budapest, 2018. április 23.

Kirschner Péter
elnök