MEGHÍVÓ a Mazsike közgyűlésére

a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 25., a továbbiakban MAZSIKE vagy Egyesület) közgyűlésére

A MAZSIKE Elnökségének döntése alapján az Egyesület közgyűlését

2022. május 26-án 16:00 órára

összehívom.
A közgyűlés helyszíne: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 25.

Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem
határozatképes, akkor változatlan napirenddel
2022. május 31-én 16:00 órára

megismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők
létszámától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés helyszíne: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 25.

A közgyűlés napirendje:
1. A napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek
megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság.
2. Beszámoló a MAZSIKE 2021. évi gazdálkodásáról és a
közhasznúsági beszámolóról. A közhasznúsági beszámoló elfogadása.
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a beszámolókhoz.
4. Egyebek

A közgyűlés nyilvános. Azon bármelyik tag és érdeklődő részt vehet.

Budapest, 2022. május 11.

Kirschner Péter
elnök