Mazsike Életmű-díj 2020: Bálint András színművész

Bálint András nemcsak Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, versmondó, színházigazgató, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, hanem egy azok közül a nagyszerű, kiemelkedő magyar művészek közül, akik humanizmusra, hazaszeretetre, emberségre, jóindulatra és öntudatra tanítottak bennünket. Az ő életműve nemzedékeket igazított el Kelet-Európa erkölcsi útvesztőiben, ő nemcsak megrendítő erővel ábrázolta a sors kegyetlen csapdáiban vergődő személyiséget, hanem felmutatta az emberi tartás, a jellem, a karakter lehetséges válaszát is. Intellektualitása, szemérmessége, bölcsessége, határozottsága, az érzelmeket hitelesen megjeleníteni képes játékstílusa Bálint Andrást a legnagyobb magyar színművészek sorába emeli.

Bálint András számos szerepben és rendezésben mutatta meg a XX. századi zsidó ember tragédiáját és azt is, hogy milyen meggyőző erkölcsi magassággal, emelkedettséggel reagált a zsidó hagyományokon felnőtt és a zsidó értékrend szerint élő személyiség a sors ilyen és olyan fordulataira. Miközben hiteles zsidó embert állított elénk, ugyanilyen nagyszerű mértékben volt magyar és európai. Bálint András figurája minden jóindulatú néző számára azonosulási lehetőséget kínál, ő mindannyiunkat képvisel és tökéletesen megbízható morális iránytűként orientál is mindannyiunkat, mert az ő művészi és életpéldája arról győz meg mindenkit, hogy még a nehéz pillanatokban is lehet és kell törekedni az etikailag vállalható életvitelre.

Bálint András színművész az egyike azoknak, akik a tiszta érzelmeket meggyőző és felemelő erővel jelenítették meg, a szerelem és a hűség, a jóindulat és a bölcsesség azért jellemzi az ő színpadi életművét, mert Bálint András maga is hiteles személyiség. Ő nem szerepet játszik, hanem ő önmagát jeleníti meg különböző szerepekben és szituációkban. A művészet erejével hozzásegít bennünket, hogy jobb emberekké váljunk magunk is. Megtisztelő, hogy a Mazsike Életmű-díjával megköszönhetjük nagyszerű teljesítményét – és egyben további nagyszerű teljesítményekre biztatva őt. Szükségünk van Bálint Andrásra, nélküle ez az ország és ez a kultúra nem állna ilyen közel a szívünkhöz.

Szunyogh Szabolcs laudációja