A Jelölő Bizottság felhívása a Mazsike 2017.04.20-án tartandó rendes évi és tisztújító közgyűlése kapcsán

Tisztelt Tagtársaink!

Mint bizonyára Önök előtt is ismert, 2017. április 20-án sor kerül egyesületünk éves rendes és tisztújító közgyűlésére.

Miután a tisztségviselők mandátuma idén lejár, ezen a közgyűlésen választjuk meg az Egyesület tisztségviselőit is a következő 4 éves periódusra.

Mind az Egyesület elnökének, mind az elnökség tagjának, mind a Felügyelő Bizottság tagjának az Egyesület bármely tagja jelölhető. Kérjük, jelentkezzenek a Jelölő Bizottságnál, ha ilyen ambícióik vannak, vagy ismeretségi körükben alkalmas személyt ismernek. A jelentkezéshez szíveskedjenek egy rövid életrajzot csatolni, és kifejteni az is, hogy amennyiben megválasztásra kerülnek, milyen elképzeléseik vannak. Ha valakit ajánlani szeretnének, a vele való egyeztetés után adják meg az illető elérhetőségét, hogy felvehessük vele a kapcsolatot.

Tájékoztatásul a jelenlegi elnökség:
elnök: Kirschner Péter
tagok: Deák Gábor
Fenyő Ágnes
Olti Ferenc
Rajki András
Róbert Péter
Sólyom Gábor
Szegő András

A jelenlegi FEB (Felügyelő Bizottság):
Böhm Zsuzsa
Csernai Anna
Illy Katalin

Minden anyagot, amit a Jelölő Bizottsághoz el kívánnak juttatni, a peter.garai@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek küldeni.

Üdvözlettel,
a Jelölő Bizottság
Laufer Judit, Sarlós Júlia, Garai Péter

Budapest, 2017.04.05.