Mazsike Kulturális Utazás 2017 ősz: Andalúzia, Spanyolország

Libbi bemizrach, ve-anochi beszof maarav  — Szívem keleten van, de én magam a távoli nyugaton (részlet Jehuda Halévi, híres középkori héber költő verséből)

525 év. Ennyi idő telt el azóta, hogy Cristoforo Colombo, magyarul ismertebb nevén Kolumbusz Kristóf (1451-1506), genovai születésű, olasz származású tengerész hosszas utánajárást követően elnyerte a spanyol királyi pár támogatását, 1492. április 30-án admirálissá és alkirállyá nevezték ki, nem sokkal később pedig három hajóval elindult India felé. Az expedíció történetét és eredményeit jól ismerjük.

525 év. Ennyi idő telt el azóta, hogy a spanyol seregek visszafoglalták Granadát, és ezzel végleg kiűzték az ekkor már mintegy 800 éve az Ibériai-félszigetet megszálló arab hódítókat.

525 év. Ennyi idő telt el azóta, hogy a spanyol királyi pár, Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd, a Kolumbusz-expedíciót támogató és az arabokat kiűző uralkodói pár, 1492. március 31-én kiadta a zsidók kiűzéséről szóló, ún. Alhambrai dekrétumot.

Három meghatározó történelmi esemény ugyanazon évben. No de mi történt az 1492-t megelőző, mintegy 400 évben? Miközben Jeruzsálemet keresztes lovagok ostromolták, Európában Assissi Szent Ferenc megalapította a ferences rendet, megjelent a Habsburg dinasztia, a Rajna-vidéken a keresztes seregek tizedelték a zsidó lakosságot, Magyarországon az Árpád-házi királyok uralkodtak. Elterjed országunkban az írásbeliség, II. András kiadta az Aranybullát, és az ország átvészelte a tatárok pusztító támadásait is. Az Árpád-háziakat az Anjouk, majd a Luxemburgi-család tagjai követték a trónon. A 15. században az ország határainál megjelennek a törökök. 1458-1490 között Hunyadi Mátyás regnál. A reneszánsz kulturális hatásai neki köszönhetően elérik hazánkat is.

Mátyás halála után két évvel száll vízre Kolumbusz. Ugyanekkor és ugyanitt: az Ibériai-félszigeten ér véget a középkor egy meghatározó korszaka, melyet békés együttélés és lenyűgözően virágzó kulturális és tudományos élet jellemzett.

A zsidó történelem egyik legvirágzóbb, legjelentősebb, diaszpórában eltöltött időszaka volt az ún. spanyol aranykor (az imént említett négyszáz évből a kb. 950-1140-ig, tágabb értelemben a 13. századig terjedő időszak). Hogy csak néhány nevet említsünk: ekkor született Córdobában Maimonidész, itt éltek és alkottak a legjelentősebb héber középkori költők és filozófusok, úgy mint Ibn Gabirol, Juda Halévi, Mózes Ibn Ezra, vagy Nachmanidész.

Bár az Ibériai-félszigeten élt szefárd zsidóság kultúrája iránt egyre élénkebb az érdeklődés, mégis, aránylag keveset tudunk erről a hallatlanul izgalmas korról.

Ezt a hiányt pótlandó, valamint a fentebb említett kerek évfordulót figyelembe vételével, a Mazsike 2017 őszi Kulturális Utazásán a szefárd zsidó kultúra bölcsőjébe: Andalúziába kalauzoljuk el Önöket.

Malagából, a csodás Costa del Sol híres üdülővárosából autóbuszos csillagtúrával fedezzük fel a középkori zsidó történelem legendásan híres városait:

  • Sevillát (itt található Kolumbusz sírja),
  • Córdobát (Maimonidész szülővárosa),
  • Granadát és Gibraltárt is meglátogatjuk.
  • Útunk során különös figyelemmel kísérjük a zsidó múltat és örökséget, de felkeressük a térség más vonatkozású kulturális látnivalóit, örökségét is. A világhírű nevezetességek mellett apróbb kincseket is bemutatunk majd Önöknek.

Az utazás várható időtartama 2017. október vége

Utazás repülővel, a helyszínen busszal, szakavatott magyar nyelvű idegenvezetővel.

A befizetés és az utazás részleteiről itt, honlapunkon és a megszokott csatornákon (e-mailes programajánló, facebook-oldal, hírlevél) tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Az elkövetkező hónapokban számos, a szefárd zsidóságot és kulturális örökségét bemutató programot szervezünk majd. Kövessék kínálatunkat megszokott csatornáinkon: honlapunkon, facebook-oldalunkon, e-mailes programajánlónkban és nyomtatott Hírlevelünkben.

 

Fedezzük fel együtt a világot! Tartson velünk Ön is, kulturális programjainkon és utazásunkon!