Felavatták Benedek István Gábor sírkövét a Kozma utcai temetőben

Benedek István Gábor (1937-2022) író, szerkesztő, újságíró, a Füst Milán Zsidó Közéleti Páholynak alapítója és a MAZSIKE Életmű-díjának kitüntetettje volt. Sírkövének avatását október 15-én tartották a budapesti Kozma utcai zsidó temetőben, ahol beszédet mondott dr. Schőner Alfréd főrabbi, Kácsor Zsolt író, a Mazsihisz munkatársa, közreműködött Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora. A szertartáson ott volt Benedek István Gábor özvegye, több tótkomlósi rokona, számos barátja és tisztelője. Részt vett az eseményen Darvas István főrabbi, Kirschner Péter, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (Mazsike) elnöke és dr. Balogh István docens, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) judaisztika tanszékének mb. vezetője is.

Schőner főrabbi a beszédében felidézte BIG életútjának, valamint újságírói, szerkesztői, írói pályájának főbb állomásait. Benedek István Gábor egyik legismertebb művére, az átütő sikert aratott A komlósi Tórára utalva így fogalmazott: „ő maga volt a komlósi Tóra”.

Kácsor Zsolt író, a Mazsihisz munkatársa többek között azt mondta:
„BIG sírköve nem sűrű kristályos kőzetszemcsékből áll, hanem emberi érzelmekből, régi barátságokból, megérdemelt megbecsülésből és viszonzott szeretetből. Mert ez a megbecsülés, a tisztelet és a szeretet által emelt sírkő számomra nem egyszerűen ásványi anyag, hanem formai kifejezése annak a szeretetteli érzésnek, ami mindannyiunk lelkét átjárja, amikor BIG-re gondolunk”.

A szertartás végén felhangzott a kaddis, majd a résztvevők elhelyezték az emlékezés köveit Benedek István Gábor sírkövén.