MEGHÍVÓ a Mazsike közgyűlésére

a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 16., a továbbiakban MAZSIKE vagy Egyesület) közgyűlésére

A MAZSIKE Elnökségének döntése alapján az Egyesület közgyűlését

2021. október 11-én 09:00 órára

összehívom.
A közgyűlés helyszíne: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 25.

Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem
határozatképes, akkor változatlan napirenddel
2021. október 14-én 17:00 órára

megismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők
létszámától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés helyszíne: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 25.

A közgyűlés napirendje:
1. A napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek
megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság.
2. Beszámoló az MAZSIKE 2020. évi tevékenységéről
3. Beszámoló a MAZSIKE 2020. évi gazdálkodásáról és a
közhasznúsági beszámolóról
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a beszámolókhoz.
5. A beszámolók vitája és elfogadása
6. A pandémia idején hozott elnöki határozatok jóváhagyása.
7. A MAZSIKE 2021. évi munkaterve és költségvetése
8. Vita a munkatervről és költségvetésről. A dokumentumok
elfogadása.

9. A MAZSIKE Elnökségének és Felügyelő Bizottságának
megválasztása.
– A jelölő bizottság beszámolója a jelölés folyamatáról.- A
jelöltek bemutatkozása: kérdések és válaszok
– Választás, illetve a szavazás módjának ismertetése
– Szavazás a jelöltekről
. Szavazás, szavazatszámlálás, eredményhirdetés.
10. Székhelymódosítás
11. Alapszabály módosítása
12. Egyebek

A közgyűlés nyilvános. Azon bármelyik tag és érdeklődő részt vehet.

Budapest, 2021. szeptember 25.

Kirschner Péter
elnök