Mazsike Különdíj 2020: Joszi Ben Nun, az eltemetett zsinagóga feltárásnak kezdeményezője

Joszi Ben Nun Budapesten született – ortodox családban. Bar-micvóját már egy csillagos házban tartotta. 1944 júniusában hívták fel először a Tórához, azonban légiriadó volt és a résztvevők a pincébe menekültek. Édesapja és fivére munkaszolgálatosok voltak, nem jöttek vissza háborúból. 1944 októberében a nyilasok megtámadták a házat ahol élt, és legyilkolták az ott lévő férfiak és fiatalok többségét. Joszi kalandos módon menekült meg és a Wesselényi utcai gettóban érte meg a felszabadulást. 1948-ban alijázott, és ahogy megérkezett Izraelbe rögtön besorozták a légi haderőhöz. Évekig szolgált, miközben különböző végzettségeket szerzett. Leszerelése után, a tel-avivi egyetem technikai főiskoláján tanított. Később vezetője lett az itt kialakított Technológiai Centrumnak. Ma is egy ciszjordániai telepen él.

Bár elhatározta, hogy soha többet nem jön Magyarországra, a 90-es évek elején a felesége Abigail, meglepte egy repülőjeggyel. Érezte ugyanis, hogy férje magyarországi élete nincs lezárva. Azóta évente többször is ide látogat. Először évekig kutatta a budapesti zsidó emlékeket. Majd elhatározta, hogy az összes unokáját – mind a tizenkettőt – elhozza ide, hogy megismerhessék az óhazát. Szinte minden zsidó egyesületnél bemutatkozott, és előadásokat tartott a zsidóság és Izrael témában. Ahogy ő mondja: Újból beleszeretett Magyarországba.

Ő hívta fel először a figyelmet, Buda középkori betemetett zsinagógájára. Az „Ássuk ki” civil mozgalom egyik vezéralakja lett. Korabeli vallási okiratokban kutatott, utalásokat keresve a zsinagógára. A Magyar Tudományos Akadémia keleti gyűjteményében megtalálta Schulhof Izsák Budai krónikájának kéziratát. Ez a kézirat egy személyes beszámoló a középkori zsinagóga 1686-os felgyújtásáról és pusztulásáról. A Budai krónikát modern héber nyelvre ültette át, így hozzáférhetővé vált szélesebb rétegek számára is ez a fontos dokumentum. Ma végre úgy látszik, hogy a lelkes, szakadatlan munkája eredményt is hoz. Megkezdődtek a betemetett zsinagóga újbóli feltárásának munkálatai.
Joszi Ben Nun a magyarországi zsidó kultúra lelkes izraeli terjesztője.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület tevékenységét különdíjjal ismeri el.

Deák Gábor laudációja