MAZSIKE DÍJAZOTTAK 2023

35 év igazi felnőttkor még egy egyesület életében is. Örömünkre szolgál, hogy ennyi idő után is oly sokan kitartanak
mellettünk. Számosan vannak azok is, akik megértve küldetésünket a maguk hivatásában tehetségükkel segítik a
zsidó kultúra, a hagyományok és az oktatás megújulását. Az ő elismerésükre, a zsidó közösség köszönetének kifejezésére alapítottuk díjainkat, melyeket minden alkalommal széles körből érkezett javaslatok alapján ítélünk oda.
Alkotó munkájukkal, tanítással, az emlékezet ébrentartásával, a kulturális értékek megőrzésével az egész társadalomnak tesznek szolgálatot.
A kitüntetettek személye – nem tagadjuk – elismerést jelent a MAZSIKE számára is, és tudjuk, hogy ők is büszkén tartják számon ezt a díjat. Kapcsolatunk az átadás ünnepi eseménye után válik igazán élővé, részesei lesznek mindennapi munkánknak.
Köszönet érte!

A 2023. év díjazottai

MAGYAR ZSIDÓ KULTÚRÁÉRT ÉLETMŰ DÍJ
Bruck Edit író
Gerlóczy Sári grafikusművész

MAGYAR ZSIDÓ KULTÚRÁÉRT DÍJ
Saly Noémi helytörténész, muzeológus

„VÁRHEGYI GYÖRGY” MAGYAR ZSIDÓ OKTATÁSÉRT DÍJ
Horányi Gábor a Lauder Javne Zsidó Iskola igazgatója

MAGYAR ZSIDÓ KÖZÖSSÉGÉRT DÍJ
Lefkovics Zsófia a Csányi5 szakmai vezetője
PÁZSIT – Pápai Zsidók Társasága

MAGYAR ZSIDÓ KULTÚRA MECÉNÁSA DÍJ
Garai Géza a Magyarország zsidó arca című könyv támogatója

MAGYAR ZSIDÓ KULTÚRÁÉRT KÜLÖNDÍJ
Braun Vera az ASF nemzetközi tábor szervezője