Füst Milán a mi örökségünk – a Mazsike elnökségének közleménye

Egyesületünk elnöksége megdöbbenéssel és értetlenséggel áll az előtt a Gerő András történész gerjesztette médiakampány előtt, amely semmi mást nem szolgál, mint a harminc éve sikeresen működő zsidó civilszervezet lejáratását.

Az indokot Füst Milán kiváló író 1999-ben nyilvánosságra került titkos naplója szolgáltatta. A több ezer oldalnyi naplójegyzetekben egy önmagával is viaskodó, tépelődő írónak saját zsidóságával is kétkedő, önostorozó, a zsidó közösséggel szembeni kritikus sorai olvashatók. Mindezeket Schein Gábor elemző monográfiájára hivatkozva, Gerő András a nyílt antiszemitizmus megnyilvánulásának tekinti (amit a hivatkozott szerző tételesen is cáfolt). Gerő ezért méltatlannak találja az írót arra, hogy a MAZSIKE zsidó kulturális és közéleti programsorozata a Füst Milán Páholy nevet viselje. Mindezt tetézi még azzal, hogy az író antiszemitizmusát következetesen összekapcsolja baloldaliságával.

A történeti hitelességhez hozzátartozik, hogy a Füst Milán Páholyt Benedek István Gábor kezdeményezésére közel húsz éve kétszáz vezető értelmiségi – közöttük Gerő András – hozta létre. Ő maga erről így nyilatkozott: “Szellemi alkotó energiákban a magyarországi zsidóság története soha nem volt szegény” – vezette be Gerő András történész a Mazsihisz és a Dohány utcai zsinagóga égisze alatt létrehozott Füst Milán szellemi páholy céljait. A páholy egyfajta fórumot kíván jelenteni az író nevével is fémjelzett zsidó identitáskeresés aktuális törekvései számára. (Hetek 2000/12. sz.)

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület éppen a fenti célokkal azonosulva vállalta, hogy több évi kihagyás után ismét életre hívja a Füst Milán Páholyt. Ennek immár egy éve. Gerő András valamiért most látta elérzettnek az időt, hogy Egyesületünket, Füst Milánra hivatkozva, az antiszemitizmus pártolásával és baloldali elkötelezettséggel vádolja. Három évtizedes működésünk során soha, semmilyen formában nem tettünk különbséget tagjaink és szimpatizánsaink között sem világnézetük, sem politikai elkötelezettségük, vallásosságuk vagy éppen származásuk alapján, és nem is fogunk. Ezért visszautasítunk minden erre irányuló kísérletet, és folytatjuk munkánkat a zsidó közösség az egész magyar nemzetet gazdagító zsidó örökség ápolása érdekében.

Budapest, 2019. január 29.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Elnöksége