Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Mazsike 2017 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
               Alaptevékenység              Vállalkozási tevékenység          Összesen
 Előző év Előző év helyesbítés  Tárgyév  Előző év Előző év helyesbítés  Tárgyév  Előző év  Előző év helyesbítés  Tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele       22 134        18 085         4 710         2 829       26 844                           –        20 914
2.Aktivált saját teljesítmények értéke              –              –              –                           –              –
3.Egyéb bevételek       34 721        70 546       21 430        11 901       56 151                           –        82 447
tagdíj,alapítótól kapott befizetés            947            588              –              –            947                           –            588
támogatások       25 127        66 872       17 400        11 228       42 527                           –        78 100
adományok         8 648         3 087         4 030            673       12 678                           –         3 760
4.Pénzügyi műveletek bevételei               1                1               1                1               2                           –                2
5.Rendkívüli bevételek              –              –              –                           –              –
  ebből:              –              –              –                           –              –
alapítótól kapott befizetés              –              –              –                           –              –
támogatások              –              –              –                           –              –
A.Összes bevétel (1+2+3+4+5)       56 856        88 632       26 141        14 731       82 997                           –      103 363
 ebből közhasznú tevékenység       56 856        88 632       21 431        11 902       78 287                           –      100 534
6.Anyagjellegű ráfordítások       34 877        72 330         7 065        11 953       41 942                           –        84 283
7.Személyi jellegű ráfordítások       23 653        16 494       15 879         9 801       39 532                           –        26 295
 ebből vezető tisztségviselők juttatásai              –              –              –              –              –                           –              –
8.Értékcsökkenési leírás             54              –              –              –             54                           –              –
9.Egyéb ráfordítások            960              40              –              –            960                           –              40
10.Pénzügyi műveletek ráfordításai              –              12              –              –              –                           –              12
11.Rendkívüli ráfordítások –          759              –              –              – –          759                           –              –
B.Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)       58 785        88 876       22 944        21 754       81 729                           –      110 630
 ebből közhasznú tevékenység ráfordításai       58 785        88 876       22 944        21 754       81 729                           –      110 630
C. Adózás előtti eredmény (A-B) –       1 929 –          244         3 197 –       7 023         1 268                           – –       7 267
12.Adófizetési kötelezettség              –              –              –                           –              –
D.Adózott eredmény  (C-12) –       1 929 –          244         3 197 –       7 023         1 268                           – –       7 267
13.Jóváhagyott osztalék              –              –              –                           –              –
E.Tárgyévi eredmény (D-13) –       1 929 –          244         3 197 –       7 023         1 268                           – –       7 267
Tájékoztató adatok
A.Központi költségvetési támogatás       17 054        56 835       12 800         7 000       29 854        63 835
B.Helyi önkormányzati költségvetési támogatás         3 405         2 750              –            250         3 405         3 000
C Európai Uniótól kapott támogatás              –              –              –              –              –
D.Normatív támogatás              –              –              –              –              –              –
E.Szja-ból kiutalt összeg            168            121              –              –            168            121
F.Közszolgálati bevétel              –              –              –              –
      20 627        59 706         7 250        66 956