Mazsike-közgyűlés

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (székhely: 1076 Budapest, Garay u. 48.) évi rendes közgyűlésének időpontja 2016. május 17., 16:30 óra.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (székhely: 1076 Budapest, Garay u. 48.) évi rendes közgyűlését 2016. május 17-re, kedd 16:30 órára a Bálint Házba (1065, Budapest, Révay utca 16.) összehívom.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az egyesület 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
2. Közhasznúsági jelentés és mérleg elfogadása
3. Felügyelőbizottság új tagjának megválasztása
4. 1 fő elnökségi tag megválasztása, tiszteletbeli tagok megválasztása
5. Alapító okirat módosítása
6. 2016. évi költségvetés és munkaterv elfogadása
7. Egyebek és az egyesület új munkatársainak bemutatása

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén újabb közgyűlést hívok össze 2016. május 17., kedd, 17:00 órára, a Bálint Házba (1065, Budapest,Révay utca 16.). Ezen megismételt közgyűlés s résztvevők számától függetlenül az eredeti kitűzött napirendi pontok tekintetében határozatképes.

A közgyűlésen azoknak van szavazati joguk, akik az ülés kezdetéig 2016. éves tagdíjukat befizették. Az egyesület tagjainak 2016. május 3.-ig van lehetőségük javaslatot tenni a fentiek mellett más napirendi pontokra. A javaslatokat a határidőig írásban lehet eljuttatni a mazsike@gmail.com címre.

Budapest, 2016. április 20.
Kirschner Péter elnök

A közgyűlésen az egyesület kiadványai kedvezményesen megvásárolhatók, a befizetett tagdíj mellé járó, korábban át nem vett Mazsike Kulturális Kártyák, valamint a tagsági díj befizetése mellé adott nagyszerű könyv, Benkő Ágnes és Wirth Péter építészek „Ami megmaradt. Hegyaljai zsidó házak” című kötete is átvehetők lesznek.