FELHÍVÁS a kulturális sokszínűség ösztönzésére és elismerésére

Bizonyára kevesek számára közismert, hogy az UNESCO két évtizeddel ezelőtt, 2001-ben jeles napjai közé beiktatta a Kulturális Sokszínűség Napját, amelyről 2002 óta minden év május 21-én a világszervezet összes tagországában megemlékeznek.

Magyarország olyan hely, ahol kezdetektől fogva természetes az ország különféle vidékein és a tágabb történelmi tájban együtt élő népek kultúrájának és hagyományainak közeli szomszédsága, kapcsolatai, kölcsönös tisztelete. Ezért kezdeményeztük néhányan, hogy elindítunk egy új kezdeményezést „Egy ég alatt – Alapítvány a kultúra sokszínűségéért” elnevezéssel. Kezdeményezésünk célja, hogy valamilyen erre utaló elnevezéssel, jelképes gesztussal elismerjük és jutalmazzuk azon települések tevékenységét, erőfeszítéseit, lakóinak és intézményeinek összefogását, amelyek biztosítják különféle eredetű kulturális hagyományaik megőrzését, átörökítését, gazdagítását.

A kezdeményezés elindítói, az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: Batta András, Csorba László, Eppel János, Fehér László, Gerendai Károly, Hegedűs D. Géza, Kirschner Péter, Mikecz Péter, Sebő Ferenc, Szűcs Móni, Takáts Annamária.

Fordulatokban gazdag múltunkra, ezen belül az 1848-as forradalommal kezdődő, majd az 1867. évi kiegyezéssel fölgyorsuló modernizációs korszakra visszatekintve, szembeötlő, hogy országunk fejlődését, gazdasági és szellemi gyarapodását az itt élő, ide betelepülő sokféle népesség, etnikum, nemzetiség, felekezet együttesen, egymással összefogva szolgálta. Ez így van azóta is, így a mai magyar szellemi és kulturális életben, művészeti műhelyekben, alkotásokban és a közművelődés valamennyi területén is számtalan példát találunk a kulturális sokszínűség megőrzésére, óvására és gyarapítására. Ez olyan nemzeti érték, amelynek jelentősége az ország jövője szempontjából felbecsülhetetlen.

Az Alapítvány elsődleges célja, hogy megalapítsa
„A KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG VÁROSA / TELEPÜLÉSE”
elismerést, amelyet a jövőben, minden évben május 21-én, az UNESCO Kulturális Sokszínűség Napján adunk át.

Az elismerést azon települések kaphatják meg,
• amelyek különösen nagy gondot fordítanak sokszínű történelmi, szellemi és kulturális múltjuk, örökségük kutatására, feltárására és megőrzésére,
• amelyek kulturális életében, közművelődési intézményeiben, programjaiban, kiadványaiban folyamatosan jelen van ennek a sokszínűségnek a bemutatása,
• amelyek kiemelten támogatják a kulturális sokszínűség ápolásáért dolgozó civil szervezeteket,
• amelyek különös gondot fordítanak arra, hogy a fiatalok, a diákok iskolai és iskolán kívüli programjai tükrözzék ezt a kulturális sokszínűséget, az eltérő kulturális hagyományok megismerését és elfogadását.

Felhívásunkhoz várjuk azok csatlakozását, akik támogatni, segíteni kívánják céljaink megvalósítását!

 

Budapest, 2021. május 21.

Csorba László és Kirschner Péter
társelnökök

 

Kapcsolat és információ:
Csorba László: csorba.laszlo@hnm.hu
Kirschner Péter. kirsch@t-email.hu +36/30/932-4252
Takáts Annamária: annmariatakats@gmail.com