Felavattuk Szenes Hanna „Üres padok” emlékjelét

2021. november 4-én felavattuk Szenes Hanna „Üres padok” emlékjelét a budai Baár-Madas Református Gimnáziumban

„Most, most szeretnék valamit mondani,

Valamit, ami több mint a szó,

Tarkább a színnél, Zengőbb a rímnél,

Amit nem mondott előttem millió.

Valamit. – Hallgat köröttem a föld,

Várakozón bámul rám az erdő,

Kíváncsi szemmel néz rám az ég is

Minden hallgat. És hallgatok én is.”

 

Az “Üres padok” projekt a Holokauszt emlékév keretében merült fel, Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont akkori igazgatója és a Mazsike közös kezdeményezésében. A projekt lényege, hogy egy adott iskola mai középiskolásai szaktanári vezetéssel kikutatják az iskolából a holokauszt idején elhurcolt és vélhetően meggyilkolt, volt diáktársak neveit, és egyéni, személyes történeteiket, majd a neveket egy emlékjelen rögzítve és azt az iskola aulájában elhelyezve állítanak emléket az elhurcolt diákoknak, kiknek diákéveit és jövőjét derékba törte a történelem viharos időszaka.