Elhunyt Réz Pál

Életének 86. évében elhunyt Réz Pál, magyar irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, műkritikus, a 19-20. századi irodalom kiemelkedő kutatója, a kortárs magyar irodalom kiváló ismerője és szakértője.

Réz Pál 1930. július 25-én született Aradon. 1944-ben a nagyváradi gettóból átszökött Romániába, romániai internáló táborba került, románul is itt tanult meg. Később Budapesten magyar–francia szakra járt az egyetemen.

Az Eötvös Kollégiumból 1948-ban kicsapták, Domokos Mátyással, Hankiss Elemérrel, Lator Lászlóval, Németh G. Bélával együtt. 1951-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője lett, estin fejezte be az egyetemet 1954-ben. 1989-től volt a Holmi főszerkesztője, melyet 84 éves korában bejelentett visszavonulásáig vezetett.

rez_palSzemélyében a magyar irodalom egyik legkiválóbb ismerője távozott közülünk. Élete folyamán több, mint 300 szerzővel foglalkozott. Sajtó alá rendezte Kosztolányi Dezső összes művei mellett Déry Tibor, Ottlik Géza, Örkény István, Vas István, Tersánszky Józsi Jenő írásait is. Több mint félszáz művet fordított magyarra, közöttük francia, német, román prózát és lírát.

2000-ben megkapta a Nemes Nagy Ágnes-díjat. 2004-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki „az utolsó évtizedek hazai irodalmában rendkívüli súlyú szerkesztői tevékenységéért, a magyar klasszikusok kritikai kiadásaiért, továbbá nagyon jelentős kritikai munkásságáért.” 2015-ben Budapest XIII. kerületének díszpolgára lett.

2015 szeptemberében jelent meg a Magvető gondozásában memoárja Bokáig pezsgőben címmel, melyet Parti Nagy Lajossal közösen írt.

Egy kitűnő elmével szegényebbek lettünk, de írásai, nagyszerű gondolatai itt maradnak az utókor számára is.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület ezúton fejezi ki együttérzését a család felé.

Emlékéből fakadjon áldás.