Botlatókövek / Stolpersteine 2016

„Egy embert csak akkor felejtenek el végleg, ha a nevét is elfelejtik” – vallja Gunther Demnig német művész, a botlatókövek megálmodója és megalkotója. A kölni művész réztáblába vési az elhurcoltak nevét, születésük, valamint meggyilkolásuk helyszínét és időpontját. Az így készült botlatókövet az áldozat utolsó – még szabad akaratából választott – lakhelyének bejárata előtt, egy betonhasábra rögzítve a járda betonjába illeszti.

A művész szándéka szerint a kövek nevükhöz híven rövid időre megállítják és – a személyes történetek felidézésével – emlékezésre, elgondolkodásra késztetik az arra járókat, a véletlenül „beléjük botlókat”. Sokak szerint jelképes temetés ez azok számára, akiknek nincs sírja, a botlatókő és a hozzá kapcsolódó betontömb pedig egy sajátos urna, rajta, benne az illető neve, és ezáltal személyes, egyedi emlékezete.

A művész a kőletétel rítusát – amely különösen megterhelő fizikai munkát jelent, a beton kifúrásától a nehéz tömb behelyezésén át a lebetonozásig – nem engedi át másnak. Úgy tartja, hogy ez a verejtékes munka is része művészi alkotásának, az áldozatok előtti tisztelgésnek.

botlato_szeged_6_400as
A botlatókövek ötlete 1990-ig nyúlik vissza. 1940. december 12-én adta ki Himmler a romák deportálásáról szóló határozatát, amelyre a nemzetiszocialisták a zsidókérdés megoldásának elméleti és gyakorlati előfutáraként tekintettek. 50 évvel később, 1990-ben ugyanezen a napon, a kölni romák elhurcolásának 50. évfordulóján Demnig a régi Kölni Városháza előtt egy sárgaréz táblát helyezett el a betonba. A kis táblán Himmler rendeletének első sorai olvashatók. Ez a művészi performansz teljesedett ki, ebből született meg a nemzetiszocializmus minden áldozatára emlékező botlatókövek Európát behálózó projektje.

botlato_szeged3_400as
A művész 2015 decemberéig 56.000 követ rakott le saját kezűleg Európa 20 országában (2016-ban ez a szám Litvániával és Fehéroroszországgal 22-re bővül.) A botlatókövek, melyek illegális lerakásáért az első alkalmakkor még büntetést kapott Gunther Demnig, mára a világ legnagyobb, decentrális emlékművévé váltak.
Megtiszteltetés számunkra, hogy ebben a nagyszerű munkában immáron több éve részt vállalhatunk. Fontosnak tartjuk, hogy Demnig úr alkotásaival hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a névtelen tömegekben elpusztultak számára személyes emléket állítson az utókor. A botlatókövek elhelyezése kapcsán kapcsolatok épülnek a helyi önkormányzatok, civilek, magánszemélyek között. Így sikerül párbeszédet generálni, és reményeink szerint ezzel is hozzájárulni a 20. századi történelem legsötétebb korszakának feldolgozásához.

Külön köszönjük a Miniszterelnökség anyagi támogatását, valamint a Civilek és a Zachor alapítvány, ezen belül is Csősz László történész segítségét.

Magyarországon Demnig úr eddig 16 településen helyezett el botlatóköveket.

2016 nyarán további 5 városban 86 kő kerül lerakásra. Az állomások a következők:
Abony, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Budapest, Győr

Az alábbiakban a 2016-os botlatókő-lerakások helyszíneit és időpontját olvashatják, feltüntetve azok nevét is, akiknek emléket állít Gunter Demnig sajátos emlékjele.

MISKOLC, 2016.08.09, kedd

9:00 Szemere u. 17.: Roth Imréné (1904-1944)

9:20 Szemere u. 8.: Grósz János (1919-1940- es évek)

9:40 Csengey u. 1.: Serbu Adolf (1889-1944)

10:00 Csengey u. 15.: Preusz Jenőné (1883-1944), Preusz Jenő (1890-1945)

10:20 Széchenyi u. 3.: Forgács Dezső (1871-1944)

10:40 Kazinczy u. 15.: Czeisler Barnabás (1916-1943)

11:10 Horváth Lajos u. 16.: Lőwy Lajosné (1918-1944), Lőwy Zoltán (1938-1944), Lőwy Péter (1942-1944), Lőwy László (1920-1943)

11:40 Horváth Lajos u. 26.: Kaufmann Miklósné (1905-1944), Kaufmann Judit (1932-1944), Kaufmann István 1927-1940- es évek)

12:10 Széchenyi u. 60.: Lőwy Éliás (1889-1944), Lőwy Éliásné (1890-1944)

ebédszünet

14:00 Széchenyi u. 56.: Stern Tibor (1927-1945)

14:20 Vörösmarty u. 23.: Schwartz Bernátné (1912-1944), Schwartz Zsuzsanna (1942-1944)

14:40 Zsolcai kapu 32.: Deutsch Andor (1928-1944), Deutsch György (1933-1944)

15:10 Lenke u. 10.:  Engelhard Lászlóné (1905-1944)

15:30 Bocskai u. 10.: Erdős Pálné (1921-1944), Littmann Judit (1941-1944), Littmann Mária (1944-1944)

NYÍREGYHÁZA, 2016.08.10., szerda  

9:00 Szarvas u. 24.:  Bernstein Béla (1868-1944)

9:30 Szarvas u. 8. : Wachs Aladár (1910-1944), Wachs Aladárné (1913-1944), Wachs Júlia (1940-1944)

10:00 Zrínyi Ilona u. 7.: Faragó Pál (1896-1944),  Faragó Pálné (1894-1944), Faragó Gábor (1936-1944), Faragó György (1896-1944)

10:40 Szabadság tér 7.: Székely Dezső (1896-1945), Székely Dezsőné (1905-1944), Székely György (1937-1944)

11:10 Rákóczi u. 21.: Bónis Adolf (1877-1944), Bónis Adolfné (1884-1945), Bónis László (1913-1944)

11:40 Bessenyei tér 12.: Lefkovits Ignác (1896-1944), Lefkovits Ignácné (1902-1944), Lefkovits György (1924-1944), Lefkovits Ágnes (1926-1944)

ebédszünet

13:30 Víz u. 5.: Breuer József (1890-1945), Breuer Józsefné (1893-1944), Breuer Éva (1930-1944)

14:00 Síp u. 4.: Szilárd Jenő (1880-1944), Szilárd Jenőné (1889-1944), Szilárd Ágnes (1920-1944)

ABONY, 2016. 08.11., csütörtök

17:00     Ceglédi út 3.: Révész Géza (1876-1945), Révész Gézáné (1886-1944)

DEBRECEN, 2016.08.11., csütörtök

9:00 Szoboszlói út 27. Fahidi Dezső (1895-1944), Fahidi Dezsőné (1905-1944), Fahidi Gilike (1933-1944)

9:40 Szív u. 14.: Schön Arthur (1879-1944), Schön Arthurné (1892-1944), Schön János (1918-1943)

10:10 Blaháné u. 8.: Fuchs Lajos (1914-1944), Fuchs Lajosné (1919-1944), Fuchs Ferike (1944-1944)

10:40 Hatvan u. 6.: Bárdos Jakab (1884-1944)

11:00 Pásti u. 2. : Reich Kálmán (1892-1944)

11:20 Hatvan u. 16.:  Schwartz Márton (1870-1944), Scwartz Mártonné (1878-1944), Kovács Sándorné (1898-1944)

11:40 Hatvan u. 21.: Berger József (1883-1944)

12:00 Hatvan u. 36.:  Dicker Leopold (1897-1944)

ebédszünet

14:00 Egymalom u. 4.: Schőn Sándor (1876-1944), Schőn Sándorné (1880-1944),

14:30 Thaly Kálmán u. 13.: Schőn László (1909-1944), Précz Benő (1896-1944) Précz Benőné (1900-1945), Précz Jenő (1919-1940- es évek) Précz Lili (1923-1945), Précz Éva (1925-1945), Précz Erzsébet (1927-1945), Précz Árpád (1928-1945), Précz Béla (1929-1945), Précz György (1931-1945)

BUDAPEST, 2016.08.12., péntek

9:00 XIV. Columbus u. 69/c. Steuermann Zsigmond (1905–1945)

9:30 VII. Dohány u. 81. Weisz Mihály (1904–1945)

10:00 XIII. Kádár u. 5.:  Balázs Ödön (1879-1944), Balázs Ödönné (1892-1944)

10:20 XIII. Kresz Géza u. 18. : Steiner Sándor (1901–1944)

10:40 XIII. Hegedűs Gy. u. 37.: Gellei Jenő (1910-1942)

11:10 V. Sas u. 15.:  Klingenberg Sándor (1884-1944), Klingenberg Pál (1913-1943), Klingenberg László (1919-1943)

11:30 V. Október 6. u. 14. : Sugár László (1905–1943)

12:00 VII. Klauzál u. 35.: Perl Sámuel (1894-1944)

 

GYŐR, 2016.08.13., szombat

9:00 Báthory u. 3.: Spitzer Károly (1882-1944)

9:30 Ady Endre u. 47.: Spitzer Károlyné (1890-1944), Spitzer Pál (1873-1944), Spitzer Gizella (1875-1944), Fleischmann Gyuláné (1885-1944)

800px-stolperstein_robert_remak__berlin_05_400as

A botlatókövek elhelyezése nyilvános esemény, melyre az érdeklődést tisztelettel fogadjuk és köszönjük.

További információ: mazsike@gmail.com, 06-1-311-6665