Mazsike közgyűlési meghívó

MEGHÍVÓ

a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (székhely: 1076 Budapest Garay u. 48.)

éves rendes és tisztújító közgyűlésére

A MAZSIKE Elnökségének döntése alapján az Egyesület közgyűlését 2017. április 20-án 16:00 órára összehívom. A közgyűlés helye a Bálint Ház (1065 Budapest, Révay u. 16.).

Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, akkor változatlan napirenddel 16.30 órára újabb közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

  1. A napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság.
  2. Beszámoló az MAZSIKE 2016. évi tevékenységéről
  3. Beszámoló a MAZSIKE 2016. évi gazdálkodásáról és a közhasznúsági beszámolóról
  4. A Felügyelő Bizottság kiegészítése a beszámolókhoz.
  5. A beszámolók vitája és elfogadása
  6. A MAZSIKE 2017. évi munkaterve és költségvetése
  7. Vita a munkatervről és költségvetésről. A dokumentumok elfogadása.
  8. A MAZSIKE Elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztása.

– A jelölő bizottság beszámolója a jelölés folyamatáról.

– A jelöltek bemutatkozása: kérdések és válaszok

– Választás, illetve a szavazás módjának ismertetése

– Szavazás a jelöltekről

– Szavazás, szavazatszámlálás, eredményhirdetés.

  1. Alapszabály módosítása

Budapest, 2017 március 30.

Kirschner Péter

elnök