MEGHÍVÓ a Mazsike közgyűlésére

a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy
Mihály u. 25., a továbbiakban MAZSIKE vagy Egyesület) közgyűlésére
A MAZSIKE Elnökségének döntése alapján az Egyesület közgyűlését

2023. május 28-án 15:30 órára

összehívom.

A közgyűlés helyszíne: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 25.
Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem
határozatképes, akkor változatlan napirenddel
2022. május 30-én 15:30 órára

megismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők
létszámától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés helyszíne: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 25.

A közgyűlés napirendje:

1. Beszámoló a MAZSIKE 2022. évi gazdálkodásáról és a
közhasznúsági beszámolóról. A közhasznúsági beszámoló elfogadása.
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a beszámolókhoz.
3. Az elnökség létszámának kiegészítése

A közgyűlés nyilvános. Azon bármelyik tag és érdeklődő részt vehet.

Budapest, 2023. május 13.

Kirschner Péter
elnök