Közhasznúsági jelentés 2011

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 2011 évi Közhasznúsági jelentése

Elfogadva 2012. május 14-én az Egyesület Közgyűlésén
(Budapest VI. ker. Révay utca 16.)

2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1988-ban alakult a rendszerváltás első zsidó kulturális társadalmi szervezeteként, amely a kulturális hagyományok megőrzését, a zsidó örökség ápolását tűzte ki céljául, nem pedig vallási szervezetként definiálja magát. Feladatunknak érezzük, hogy programjainkkal hidat képezzünk a nem-zsidó és zsidó emberek között. Párbeszédet kívánunk folytatni a civil társadalom erősítése érdekében a társadalom minél szélesebb rétegeivel. A rendezvényeink, és programjaink iránt érdeklődők egyre növekvő száma azt mutatja, hogy munkánkra szükség van, számítanak ránk.

Kiadjuk a Szombat folyóiratot évente 10 alkalommal.
A Szombat munkatársainak kezdettől fogva célja, hogy a zsidók tájékozatlanságát és a zsidókkal kapcsolatos tájékozatlanságot eloszlassa. Nem csupán arra törekszenek, hogy a zsidó közösséget bemutassák, de arra is, hogy megmutassák, hogy milyennek látszanak Magyarország és a nagyvilág egyes eseményei zsidó szemmel. Igyekszik a zsidóság minden irányzatát bemutatni a zsidó élet fő centrumaitól elszakadt magyarországi zsidó közösségnek, és nyitott a zsidóság valamennyi irányzata és a zsidóság iránt érdeklődő nem-zsidó közönség számára is. A Szombat folyóirat országosan elérhető: megvásárolható, megrendelhető, valamint előfizethető.

Beszámoló kiemelkedő programjainkról 2011-ben

Alapszabályunk rögzíti, hogy egyesületünk közhasznú tevékenységet folytat a magyar zsidó kultúra területén, és ezen túlmenően tevékenységünket a különböző népcsoportok, kisebbségek és felekezetek közötti párbeszédre is kibővítjük, hogy megismertessük és megismerjük egymás kultúráját. Az ilyen jellegű programokkal a Mazsike hidat kíván képezni a különböző érdeklődésű, kulturálisan nyitott emberek között.

Figyelembe véve az 1997. évi CLVI tv. 2. § (1) bek. a. pontját, a 4. § (1) bek. a. pontját, továbbá 26. § c/5. pontját, tevékenységünk kulturális célú, és a 26. § c/12. pontját, mert tevékenységünk az emberi és állampolgári jogok védelmének körébe tartozik, amelyek az 1997. évi CLVI tv. 2. § c. pontja alapján közhasznú tevékenységnek minősülnek. (részlet az Egyesület Alapszabályából; 2 §. 1.)

MÉRLEG, EREDMÉNY, KIMUTATÁS

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület mérleg főösszege az előző évi 17.941.000 forintról 24.498.000 forintra nőtt. A növekedés 6.557.000 forint, amely összehasonlítva  kötelezettség állomány 995.000 forintos csökkenésével, 7.552.000 Ft gyarapodást jelent. A tárgyi eszközök állománya, a 271 ezer Ft beszerzés és az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt 1.580.000  forintról 1.576.000 forintra változott. Tárgyi eszköz beszerzésünkben két darab használt számítógép 100 ezer Ft, egy nyomtató, egy íróasztal, egy állólámpa, egy telefonkészülék és diktafon mellett a Zsinagóga című festmény – értéke keretezve 72.000 Ft  – szerepel.

A forrásoldalon – evvel párhuzamosan – a saját tőke állomány 16.395.000  forintról 23.947.000 forintra nőtt.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület eredménye az előző évi 2.087.000  forintról 7.552.000 forintra változott, ezen belül az alaptevékenység 6.096.000 forint, a vállalkozói tevékenység pedig 1.736.000 Ft eredménnyel szerepel. A vállalkozói tevékenység körébe sorolt, a Szombat című folyóirat kiadásával kapcsolatos költségeket, a bevételek – ezek között is kiemelkedő helyen az elnyert támogatások  – teljes mértékben fedezték.

Az Egyesület a Nemzeti Kulturális Alaptól 6.625.685 forint támogatásban részesült, amelyet a Szombat folyóirat kiadására használtunk fel.  A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület a Nemzeti Civil Alaptól összesen 486.000 Forint juttatásban részesült.

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból 1.008 ezer forint folyt be számlánkra.
Ezen összeg, amelyből 569 ezer Ft a 2010-ben már kiértesített, de be nem folyt rész, míg a fennmaradó 439 ezer Ft a tárgyévi felajánlásoknak köszönhető.

A kapott összeget az egyesület működésére használtuk fel. Az elnyert támogatásról időben, a vonatkozó jogszabályok betartásával, elszámoltunk, illetve el fogunk számolni.

A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásait az egyesület az alábbiak szerint használta fel:
Dologi kiadásokra 12.263.000 forintot költött. Ebből 6.163.502 forintot a Szombat folyóirat kiadásával kapcsolatos költségek tették ki.

A munkabérek, megbízási díjak és közterheik, azaz a személyi jellegű ráfordítások összege 16.630.000 Forint volt. Ezen belül munkabérekre 2.626.000 Forintot, a megbízási díjakra  9.918.000 Forintot, a járulékokra pedig 2.856.000 Forintot költöttünk. Felmerült továbbá 730.000 Forint személyi jellegű egyéb költség.

A pályázati pénzekkel határidőre a kiírásnak megfelelően beszámoltunk, illetve pénzügyileg elszámoltunk.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 2012. május 14-én megtartott közgyűlésén elfogadta a 2011. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 2011 évi Közhasznúsági jelentése excel fájlban IDE KATTINTVAtekinthető meg