Közhasznúsági jelentés 2010

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Közhasznúsági jelentése

Elfogadva 2011. május 30-án az Egyesület Közgyűlésén
(Budapest, VI. ker., Révay u. 16.)
2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1988-ban alakult a rendszerváltás első zsidó kulturális társadalmi szervezeteként, amely a kulturális hagyományok megőrzését, a zsidó örökség ápolását tűzte ki céljául, nem pedig vallási szervezetként definiálja magát. Feladatunknak érezzük, hogy programjainkkal hidat képezzünk a nem-zsidó és zsidó emberek között. Párbeszédet kívánunk folytatni a civil társadalom erősítése érdekében a társadalom minél szélesebb rétegeivel. A rendezvényeink, és programjaink iránt érdeklődők egyre növekvő száma azt mutatja, hogy munkánkra szükség van, számítanak ránk.

Kiadjuk a Szombat folyóiratot évente 10 alkalommal.

A Szombat munkatársainak kezdettől fogva célja, hogy a zsidók tájékozatlanságát és a zsidókkal kapcsolatos tájékozatlanságot eloszlassa. Nem csupán arra törekszenek, hogy a zsidó közösséget bemutassák, de arra is, hogy megmutassák, hogy milyennek látszanak Magyarország és a nagyvilág egyes eseményei zsidó szemmel. Igyekszik a zsidóság minden irányzatát bemutatni a zsidó élet fő centrumaitól elszakadt magyarországi zsidó közösségnek, és nyitott a zsidóság valamennyi irányzata és a zsidóság iránt érdeklődő nem-zsidó közönség számára is.
A Szombat folyóirat országosan elérhető: megvásárolható, megrendelhető, valamint előfizethető.


Beszámoló kiemelkedő programjainkról 2010-ben

Alapszabályunk rögzíti, hogy egyesületünk közhasznú tevékenységet folytat a magyar zsidó kultúra területén, és ezen túlmenően tevékenységünket a különböző népcsoportok, kisebbségek és felekezetek közötti párbeszédre is kibővítjük, hogy megismertessük és megismerjük egymás kultúráját. Az ilyen jellegű programokkal a Mazsike hidat kíván képezni a különböző érdeklődésű, kulturálisan nyitott emberek között.
Figyelembe véve az 1997. évi CLVI tv. 2. § (1) bek. a. pontját, a 4. § (1) bek. a. pontját, továbbá 26. § c/5. pontját, tevékenységünk kulturális célú, és a 26. § c/12. pontját, mert tevékenységünk az emberi és állampolgári jogok védelmének körébe tartozik, amelyek az 1997. évi CLVI tv. 2. § c. pontja alapján közhasznú tevékenységnek minősülnek. (részlet az Egyesület Alapszabályából; 2 §. 1.)


MÉRLEG, EREDMÉNY, KIMUTATÁS

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület mérleg főösszege az előző évi 14.592.000 forintról 17.941.000 forintra nőtt. A növekedés 3.349.000 forint, amely összehasonlítva  kötelezettség állomány 1.262.000 forintos növekedésével, 2.087.000 Ft gyarapodást jelent. A tárgyi eszközök állománya az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt 1.985.000  forintról 1.580.000 forintra változott. Tárgyi eszköz beszerzésünk Győri Márton festőművész festménye  – értéke 100.000 Ft  – mellett egy darab Acer V193WB monitor volt 23.992 Ft-os áron.

A forrásoldalon – evvel párhuzamosan – a saját tőke állomány 14.308.000 forintról 16.395.000 forintra nőtt.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület eredménye az előző évi 197.000 forintról 2.087.000 forintra változott, ezen belül az alaptevékenység 7.230.000 forint eredménnyel, a vállalkozói tevékenység pedig 5.143.000 Ft veszteséget okozott. A vállalkozói tevékenység körébe sorolt, a Szombat című folyóirat kiadásával kapcsolatos költségeket, a bevételek – ezek között is kiemelkedő helyen az elnyert támogatások – a fent említett 5.143.000 forint híján fedezték.

Az Egyesület a Nemzeti Kulturális Alaptól 2.000.000 forint, Budapest Főváros Önkormányzatától 1.200.000 Ft, Budapest XII. kerület Önkormányzatától 230.000 Ft, Budapest Józsefvárostól 140.000 Ft – összesen 3.570.000 Ft – támogatásban részesült, melyet a Szombat folyóirat kiadására használtunk fel.
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület a Nemzeti Civil Alaptól összesen 780.000 Forint juttatásban részesült.
A kapott összeget az egyesület működésére használtuk fel. Az elnyert támogatásról időben, a vonatkozó jogszabályok betartásával, elszámoltunk, illetve el fogunk számolni

A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásait az egyesület az alábbiak szerint használta fel:
Dologi kiadásokra 20.092.000 forintot költött. Ebből 11.607.000 forintot a Szombat folyóirat kiadásával kapcsolatos költségek tették ki.

A munkabérek, megbízási díjak és közterheik, azaz a személyi jellegű ráfordítások összege 12.669.000 Forint volt. Ezen belül munkabérekre 4.505.000 Forintot, a megbízási díjakra  4.834.000 Forintot, a járulékokra pedig 2.146.000 Forintot költöttünk. Felmerült továbbá 1.184.000 Forint személyi jellegű egyéb költség.

A pályázati pénzekkel határidőre a kiírásnak megfelelően beszámoltunk, illetve pénzügyileg elszámoltunk.

Az adózók 1%-os felajánlásának köszönhetően az APEH-tól csupán értesítést kaptunk, a tényleges átutalás nem történt meg 2010-ben.

Budapest, 2011. február 21.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 2011. május 30-án megtartott  közgyűlésén elfogadta a 2010. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 2010 évi Közhasznúsági jelentése excel fájlban, ide kattintva tekinthető meg