Közhasznúsági jelentés 2009

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Közhasznúsági jelentése

Elfogadva 2010. május 25-én kedden az Egyesület Közgyűlésén


2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK 

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1988-ban alakult a rendszerváltás első zsidó kulturális társadalmi szervezeteként, amely a kulturális hagyományok megőrzését, a zsidó örökség ápolását tűzte ki céljául, nem pedig vallási szervezetként definiálja magát. Feladatunknak érezzük, hogy programjainkkal hidat képezzünk a nem-zsidó és zsidó emberek között. Párbeszédet kívánunk folytatni a civil társadalom erősítése érdekében a társadalom minél szélesebb rétegeivel. A rendezvényeink, és programjaink iránt érdeklődők egyre növekvő száma azt mutatja, hogy munkánkra szükség van, számítanak ránk.

Kiadjuk a Szombat folyóiratot évente 10 alkalommal.
A Szombat munkatársainak kezdettől fogva célja, hogy a zsidók tájékozatlanságát és a zsidókkal kapcsolatos tájékozatlanságot eloszlassa. Nem csupán arra törekszenek, hogy a zsidó közösséget bemutassák, de arra is, hogy megmutassák, hogy milyennek látszanak Magyarország és a nagyvilág egyes eseményei zsidó szemmel. Igyekszik a zsidóság minden irányzatát bemutatni a zsidó élet fő centrumaitól elszakadt magyarországi zsidó közösségnek, és nyitott a zsidóság valamennyi irányzata és a zsidóság iránt érdeklődő nem-zsidó közönség számára is. A Szombat folyóirat országosan elérhető: megvásárolható, megrendelhető, valamint előfizethető.

Beszámoló kiemelkedő programjainkról 2009-ben

Alapszabályunk rögzíti, hogy egyesületünk közhasznú tevékenységet folytat a magyar zsidó kultúra területén, és ezen túlmenően tevékenységünket a különböző népcsoportok, kisebbségek és felekezetek közötti párbeszédre is kibővítjük, hogy megismertessük és megismerjük egymás kultúráját. Az ilyen jellegű programokkal a Mazsike hidat kíván képezni a különböző érdeklődésű, kulturálisan nyitott emberek között.

Figyelembe véve az 1997. évi CLVI tv. 2. § (1) bek. a. pontját, a 4. § (1) bek. a. pontját, továbbá 26. § c/5. pontját, tevékenységünk kulturális célú, és a 26. § c/12. pontját, mert tevékenységünk az emberi és állampolgári jogok védelmének körébe tartozik, amelyek az 1997. évi CLVI tv. 2. § c. pontja alapján közhasznú tevékenységnek minősülnek. (részlet az Egyesület Alapszabályából; 2 §. 1.)


MÉRLEG, EREDMÉNY, KIMUTATÁS

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület mérleg főösszege az előző évi 14.683.000 forintról 14.592.000 forintra csökkent. A csökkenés mindössze 91.000 forint, amely összehasonlítva  kötelezettség állomány 468.000 forintos csökkenésével, 377.000 Ft eszközgyarapodást jelent. A tárgyi eszközök állománya szerény mértékben 1.916.000 forintról 1.985.000 forintra változott. Egyetlen tárgyi eszköz beszerzésünk Hende Vince: Budai panoráma című festménye volt, 69.300 Ft  áron.

A forrásoldalon – evvel párhuzamosan – a saját tőke állomány 14.111.000 forintról 14.308.000 forintra nőtt.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület adózás előtti vesztesége szerény nyereségre,  az előző évi -2.640.000 forintról 197.000 forintra változott, ezen belül az alaptevékenység 2.780.000 forint eredménnyel, a vállalkozói tevékenység pedig a 2008-es 1.255.000 forinttal szemben 2.583.000 Ft veszteséget okozott. A vállalkozói tevékenység körébe sorolt, a Szombat című folyóirat kiadásával kapcsolatos költségeket, a bevételek – ezek között is kiemelkedő helyen az elnyert támogatások – a fent említett 2.583.000 forint híján fedezték.

Az Egyesület a Nemzeti Kulturális Alaptól 2.000.000 forint, a MEH-től 500.000 Ft, Budapest Főváros Önkormányzatától 1.400.000 Ft, Budapest I. kerület – Budavár – Önkormányzatától 500.000 Ft, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 500.000 Ft, Budapest III. kerület Önkormányzatától 100.000 Ft – a Nemzeti Civil Alaptól 420.000 – összesen 5.420.000 Forint támogatásban részesült.

A kapott összegeket az egyesület működésére, a 20 éves a Mazsike ünnepségsorozat megrendezésére, valamint a Szombat folyóirat kiadására használtuk fel.

Az elnyert támogatásról időben, a vonatkozó jogszabályok betartásával, elszámoltunk, illetve el fogunk számolni

A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásait az egyesület az alábbiak szerint használta fel:
Dologi kiadásokra 21.435.000 forintot költött. Ebből 8.431.000 forintot a Szombat folyóirat kiadásával kapcsolatos költségek tették ki.

A munkabérek, megbízási díjak és közterheik, azaz a személyi jellegű ráfordítások összege 12.204.000 Forint volt. Ezen belül munkabérekre 3.584.000 Forintot, a megbízási díjakra  4.459.000 Forintot, a járulékokra pedig 2.015.000 Forintot költöttünk. Felmerült továbbá 2.146.000 Forint személyi jellegű egyéb költség.

A pályázati pénzekkel határidőre a kiírásnak megfelelően beszámoltunk, illetve pénzügyileg elszámoltunk.

Az adózók 1%-os felajánlásának köszönhetően az APEH 609.197 forintot utalt át az egyesületnek.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 2010. május 25-én megtartott közgyűlésén elfogadta a 2009. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Közhasznúsági jelentése excel fájlban, ide kattintva tekinthető meg