Közhasznúsági jelentés 2008

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Közhasznúsági jelentése

Elfogadva 2009. június 11-én az Egyesület Közgyűlésén

2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1988-ban alakult a rendszerváltás első zsidó kulturális társadalmi szervezeteként, amely a kulturális hagyományok megőrzését, a zsidó örökség ápolását tűzte ki céljául, nem pedig vallási szervezetként definiálja magát. Feladatunknak érezzük, hogy programjainkkal hidat képezzünk a nem-zsidó és zsidó emberek között. Párbeszédet kívánunk folytatni a civil társadalom erősítése érdekében a társadalom minél szélesebb rétegeivel. A rendezvényeink, és programjaink iránt érdeklődők egyre növekvő száma azt mutatja, hogy munkánkra szükség van, számítanak ránk.

Kiadjuk a Szombat folyóiratot évente 10 alkalommal.
A Szombat munkatársainak kezdettől fogva célja, hogy a zsidók tájékozatlanságát és a zsidókkal kapcsolatos tájékozatlanságot eloszlassa. Nem csupán arra törekszenek, hogy a zsidó közösséget bemutassák, de arra is, hogy megmutassák, hogy milyennek látszanak Magyarország és a nagyvilág egyes eseményei zsidó szemmel. Igyekszik a zsidóság minden irányzatát bemutatni a zsidó élet fő centrumaitól elszakadt magyarországi zsidó közösségnek, és nyitott a zsidóság valamennyi irányzata és a zsidóság iránt érdeklődő nem-zsidó közönség számára is.
A Szombat folyóirat országosan elérhető: megvásárolható, megrendelhető, valamint előfizethető.

Beszámoló kiemelkedő programjainkról 2008-ban

Alapszabályunk rögzíti, hogy egyesületünk közhasznú tevékenységet folytat a magyar zsidó kultúra területén, és ezen túlmenően tevékenységünket a különböző népcsoportok, kisebbségek és felekezetek közötti párbeszédre is kibővítjük, hogy megismertessük és megismerjük egymás kultúráját. Az ilyen jellegű programokkal a Mazsike hidat kíván képezni a különböző érdeklődésű, kulturálisan nyitott emberek között.
Figyelembe véve az 1997. évi CLVI tv. 2. § (1) bek. a. pontját, a 4. § (1) bek. a. pontját, továbbá 26. § c/5. pontját, tevékenységünk kulturális célú, és a 26. § c/12. pontját, mert tevékenységünk az emberi és állampolgári jogok védelmének körébe tartozik, amelyek az 1997. évi CLVI tv. 2. § c. pontja alapján közhasznú tevékenységnek minősülnek. (részlet az Egyesület Alapszabályából; 2 §. 1.)


MÉRLEG, EREDMÉNY, KIMUTATÁS

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület mérleg főösszege az előző évi 17.288.000 forintról 14.863.000 forintra csökkent. A csökkenés 2.425.000 forint, amely sajnos a pénzeszköz- és követelésállomány közel ezzel azonos – 2.234.000 Forintos – csökkenésében is nyomon követhető. A tárgyi eszközök állománya szerény mértékben 2.107.000 forintról 1.916.000 forintra változott. Egyetlen tárgyi eszköz beszerzésünk egy számítógép konfiguráció volt, 151.800 Ft bruttó áron.

A forrásoldalon evvel párhuzamosan a saját tőke állomány 16.751.000 forintról 14.111.000 forintra csökkent.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület adózás előtti vesztesége jelentősen csökkent, az előző évi -6.832.000 forintról –2.640.000 forintra változott, ezen belül az alaptevékenység 1.385.000 forint veszteséggel zárt, míg a vállalkozói tevékenység a 2007-es 13.319.000 forinttal szemben csupán 1.255.000 Ft veszteséget okozott. A veszteség csökkenés fő oka az, hogy a vállalkozói tevékenység körébe sorolt Szombat című folyóirat kiadásával kapcsolatos költségeket, a bevételek – ezek között is kiemelkedő helyen az elnyert támogatások – a fent említett 1.255.000 forint híján fedezték.

Az Egyesület a Nemzeti Kulturális Alaptól 2.300.000 forinttal részesült, melyet a Szombat folyóirat kiadására használtunk fel. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület a Nemzeti Civil Alaptól összesen 700.000 Forint juttatásban részesült.
A kapott összegeket az egyesület működésére használtuk fel. Az elnyert támogatásról időben, a vonatkozó jogszabályok betartásával, elszámoltunk, illetve el fogunk számolni

A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásait az egyesület az alábbiak szerint használta fel:

Dologi kiadásokra 17.319.000 forintot költött. Ebből 13.450.000 forintot a Szombat folyóirat kiadásával kapcsolatos költségek tették ki.

A munkabérek, megbízási díjak és közterheik, azaz a személyi jellegű ráfordítások összege 12.240.000 Forint volt. Ezen belül munkabérekre 3.243.000 Forintot, a megbízási díjakra 5.079.000 Forintot, a járulékokra pedig 2.171.000 Forintot költöttünk. Felmerült továbbá 1.747.000 Forint személyi jellegű egyéb költség.

A Fővárosi Önkormányzattól idén nem kaptunk pályázati támogatást, de a kerületi Önkormányzattól érkezett 100.000 forint. Az egyéb pályázati pénzekkel határidőre a kiírásnak megfelelően beszámoltunk, illetve pénzügyileg elszámoltunk.
Az adózók 1%-os felajánlásának köszönhetően az APEH 870.672 forintot utalt át az egyesületnek.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 2009. június 11-én megtartott megismételt közgyűlésén
elfogadta a 2008. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.


Kirschner Péter

Mazsike elnök

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Közhasznúsági jelentése excel fájlban