Közhasznúsági jelentés 2006

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Közhasznúsági jelentése

Elfogadva 2006. június 7-én az Egyesület Közgyűlésén
(Budapest, VI. ker. Garay utca 48.)

 

2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1988-ban alakult a rendszerváltás első zsidó kulturális társadalmi szervezeteként, amely a kulturális hagyományok megőrzését, a zsidó örökség ápolását tűzte ki céljául, nem pedig vallási szervezetként definiálja magát. Feladatunknak érezzük, hogy programjainkkal hidat képezzünk a nem-zsidó és zsidó emberek között. Párbeszédet kívánunk folytatni a civil társadalom erősítése érdekében a társadalom minél szélesebb rétegeivel. A rendezvényeink, és programjaink iránt érdeklődők egyre növekvő száma azt mutatja, hogy munkánkra szükség van, számítanak ránk.

Kiadjuk a Szombat folyóiratot évente 10 alkalommal.
A Szombat munkatársainak kezdettől fogva célja, hogy a zsidók tájékozatlanságát és a zsidókkal kapcsolatos tájékozatlanságot eloszlassa. Nem csupán arra törekszenek, hogy a zsidó közösséget bemutassák, de arra is, hogy megmutassák, hogy milyennek látszanak Magyarország és a nagyvilág egyes eseményei zsidó szemmel. Igyekszik a zsidóság minden irányzatát bemutatni a zsidó élet fő centrumaitól elszakadt magyarországi zsidó közösségnek, és nyitott a zsidóság valamennyi irányzata és a zsidóság iránt érdeklődő nem-zsidó közönség számára is. A Szombat folyóirat országosan elérhető: megvásárolható, megrendelhető, valamint előfizethető.

Beszámoló kiemelkedő programjainkról 2006-ban

Alapszabályunk rögzíti, hogy egyesületünk közhasznú tevékenységet folytat a magyar zsidó kultúra területén, és ezen túlmenően tevékenységünket a különböző népcsoportok, kisebbségek és felekezetek közötti párbeszédre is kibővítjük, hogy megismertessük és megismerjük egymás kultúráját. Az ilyen jellegű programokkal a Mazsike hidat kíván képezni a különböző érdeklődésű, kulturálisan nyitott emberek között. Figyelembe véve az 1997. évi CLVI tv. 2. § (1) bek. a. pontját, a 4. § (1) bek. a. pontját, továbbá 26. § c/5. pontját, tevékenységünk kulturális célú, és a 26. § c/12. pontját, mert tevékenységünk az emberi és állampolgári jogok védelmének körébe tartozik, amelyek az 1997. évi CLVI tv. 2. § c. pontja alapján közhasznú tevékenységnek minősülnek. (részlet az Egyesület Alapszabályából; 2 §. 1.)

MÉRLEG, EREDMÉNY, KIMUTATÁS

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület mérleg főösszege az előző évi 19.384.000 forintról 23.878.000 forintra változott. A növekmény 4.494.000 forint, amelynek főforrása a pénzeszköz- és követelésállomány közel evvel azonos növekménye. A tárgyi eszközök állománya szerény mértékben 2.673.000 forintról 2.786.000 forintra változott. A forrásoldalon evvel párhuzamosan a saját tőke állomány 18.981.000 forintról 23.583.000 forintra nőtt.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület adózás előtti eredménye az előző évi 7.227.000 forintról 4.602.000 változott, ezen belül az alaptevékenység 10.076.000 forint eredménnyel zárt, míg a vállalkozói tevékenység 5.474.000 forint veszteséget okozott. A veszteség fő forrása a vállalkozói tevékenység körébe sorolt Szombat című folyóirat kiadása.

A Szombat a Nemzeti Kulturális Alaptól 1.600.000 forinttal részesült, melyet a Szombat folyóirat kiadására használtunk fel. A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület a Nemzeti Civil Alaptól összesen 680.000 Forint juttatásban részesült.  Ebből 550.000 forint még a 2005-ös évi sikeres pályázat eredménye, de az átutalás a 2006-os évben érkezett, a 2006. évi pályázatban elnyert 400.000 Forintból pedig 130.000 Forint érkezett meg  a tárgyévben,  a fennmaradó 270.000 Forint csak 2007. februárjában, így az a 2006-os beszámolóban még nem szerepel. A kapott összegeket az egyesület működésére használtuk fel. Az elnyert támogatásról időben, a vonatkozó jogszabályok betartásával, elszámoltunk.

A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásait az egyesület az alábbiak szerint használta fel: Dologi kiadásokra 20.399.000 forintot költött. Ennek döntő részét 13.699.000 forintot a Szombat folyóirat kiadásával kapcsolatos költségek tették ki.

A munkabérek, megbízási díjak és közterheik, azaz a személyi jellegű ráfordítások összege 9.208.000 Forint volt. Ezen belül munkabérekre 4.590.000 Forintot, a megbízási díjakra 2.811.000 Forintot, a járulékok pedig 1.807.000 Forintot költöttünk.

A Fővárosi Önkormányzattól elnyert összesen 400.000 forintot a pályázati céloknak megfelelően programok szervezésére használtuk fel. A pályázati pénzekkel határidőre a kiírásnak megfelelően beszámoltunk, illetve pénzügyileg elszámoltunk.
Az adózók 1%-os felajánlásának köszönhetően az APEH 901.000 forintot utalt át az egyesületnek.

Budapest, 2007. június 11.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 2007. június 10-én megtartott megismételt közgyűlésén elfogadta a 2006. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

Dr. Sági György
Mazsike elnök

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Közhasznúsági jelentése excel fájlban