MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (székhely: 1065 Budapest Révay u. 16.) közgyűlésére

A MAZSIKE Elnökségének döntése alapján az Egyesület közgyűlését
2020. szeptember 26-án 16.00 órára összehívom. A közgyűlés helye a 1054 Tüköry utca 3. szám alatt (földszinti
nagyterem) lesz.

Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, akkor változatlan napirenddel 2020. szeptember 29-én 15.00 órára megismételt közgyűlést hívok össze, amely a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.
Javaslat a közgyűlés napirendjére:
1. A napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:
levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló
bizottság.
2. Beszámoló az MAZSIKE 2019. évi tevékenységéről
3. Beszámoló a MAZSIKE 2019. évi gazdálkodásáról és a közhasznúsági
beszámolóról
4. A Felügyelő Bizottság kiegészítése a beszámolókhoz.
5. Az 1/2020 (05.23) sz. elnöki határozat felülvizsgálata és szavazás annak
elfogadásáról (2019. évi beszámoló)
6. A MAZSIKE 2020. évi munkaterve és költségvetése
7. Vita a munkatervről és költségvetésről. A dokumentumok elfogadása.
8. Felügyelőbizottsági tagok választása
– A jelölő bizottság beszámolója a jelölés folyamatáról.
– A jelöltek bemutatkozása: kérdések és válaszok
– Választás, illetve a szavazás módjának ismertetése
– Szavazás a jelöltekről, szavazatszámlálás, eredményhirdetés.
9. Alapszabály módosítása.
10. Egyebek
A közgyűlés nyilvános. Azon bármelyik tag és érdeklődő részt vehet.

Budapest, 2020.szeptember 11.

Üdvözlettel

Kirschner Péter
elnök