ELNÖKI HATÁROZAT

1/2020 (05.23) SZÁMÚ
ELNÖKI HATÁROZAT

a MAZSIKE 2019-es tevékenységéről szóló határozat elfogadásáról

Alulírott Kirschner Péter mint a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (székhely: 1065 Budapest
Révay u. 16., a továbbiakban MAZSIKE) elnöke – tekintettel a Kormánynak a veszélyhelyzet
során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő
rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete 5.§-ában foglalt rendelkezésekre
– elfogadja a MAZSIKE 2019-es tevékenységéről készült beszámolót.

Budapest, 2020. május 23.

……………………..
Kirschner Péter

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

elnök