A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 2016. december 27-i, ünnepélyes díjátadójának kitüntetettjei

 

 

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (Mazsike) 2016. december 27-én tartotta hagyományos díjátadóját és jótékonysági koncertjét. Az egyesület minden évben köszönetet mond és elismerését fejezi ki mindazoknak, akik közvetve vagy közvetlenül sokat tesznek és tettek a magyar-zsidó kultúráért. A hagyományos díjak mellett ezúttal új díjak is kiosztásra kerültek a Bethlen téri zsinagógában 2016. december 27-én megrendezett, ünnepélyes gálán.

Magyar Zsidó Kultúráért Életmű díjban részesült Komoróczy Géza professor emeritus, a magyar zsidóság történetének, társadalmi szerepének, gazdag kulturális hagyományának és mindennapi életének bemutatását segítő, tudományos munkásságáért, a megjelent monográfiákért. Laudációjában Deák Gábor, a Mazsike elnökségi tagja Komoróczy Géza több évtizedes oktatói, tanszékalapítói- és vezetői, valamint tudományos kutatói munkásságát méltatta. Személyes élményeket is felelevenítve kiemelte a díjazott közéleti szerepét is, aláhúzva azt, hogy Komoróczy Géza véleményére minden társadalmi vitában odafigyelnek.

 A Magyar Zsidó Kultúráért díjjal két, kiemelkedő teljesítmény került elismerésre.

A Saul fia című film alkotói a magyar zsidóság tragédiáját teljesen új szemlélettel, új formanyelvvel bemutató, drámai erejű alkotásukért kapták a kitüntetést, melyet a stáb nevében Nemes Jeles László rendező és Röhrig Géza, a film főszereplője vettek át. Méltatásában Kirschner Péter, a Mazsike elnöke elmondta: bár a film valóban nagyszerű, a díj nem egy újabb, általános dicséret. Sokkal inkább azt a hihetetlen csapatmunkát hivatott elismerni, amelynek eredményeként ez a film létrejött, és amelynek eredményeként sok százezer néző élhetett át katartikus élményt, hiszen mindenki más emberként jött ki a moziból a film után, mint ahogy bement előtte. A laudáció egy megható, személyes közbevetést is tartalmazott. Kirschner Péter elmondta, hogy bár rengeteg könyvet, filmet, alkotást elolvasott, megnézett, annak érdekében, hogy megtudja, hogyan pusztították el koncentrációs táborba hurcolt édesapját, akit nem ismerhetett, csak most, e film kapcsán tudta meg, hogy pontosan mi, és mi módon történhetett vele. A Mazsike elnöke beszéde végén azt kívánta a film alkotóinak, hogy bármilyen közös munkához is fognak a jövőben, hasonló összetartással, együtt gondolkodással, egymás munkája iránti alázattal tegyék azt.

Kalmár Tibor író, rendező, a magyar kabaré legjobb hagyományainak, benne az összetéveszthetetlen pesti zsidó humornak bemutatásáért, és a „Túlélés humora” című, nagyszabású kiállításért részesült A Magyar Zsidó Kultúráért kitüntetésben. Dr. Sólyom Gábor, a Mazsike elnökségének tagja méltatásában felsorolta Kalmár Tibor alkotói eredményeit, külön kiemelve A túlélés humora című, látványos kiállítást, mely fotók, tablók, színházi plakátok, filmrészletek és élő jelenetek segítségével mutatta be mindazt, amit egyszerűen pesti humornak nevezünk. A pesti humor tulajdonképpen egy sajátos hungaricum, melynek alkotói, kitalálói, előadói, neves és névtelen szerzőinek többsége zsidó származású volt.  Az ő emlékük és szellemi örökségük megőrzésében vállalt, kiemelkedő szerep elismerése is ez a díj.

A „Várhegyi György” Magyar Zsidó Oktatásért díjban részesült Szunyogh Szabolcs írói, újságírói, szerkesztői és sokoldalú pedagógiai munkásságát, a zsidóságnak az oktatásban, a tantervekben történő hiteles társadalmi ábrázolásáért folytatott, kitartó és eredményes munkáját Dr. Róbert Péter, a Mazsike elnökségének tagja méltatta. A kitüntetett gazdag életútjának és tevékenységének bemutatása után kitért vallásismereti, a zsidóságot a kívülállók számára bemutató munkájára, valamint szakértői tevékenységére is. Róbert Péter szerint a kitüntetett Szunyogh Szabolcs közéleti szereplő, aki keményen vitázik, síkraszáll nemes ügyekért, célokért, és akit még ellenfelei is becsülnek.

Az újonnan alapított „Brüll Alfréd díj” – a Magyar Zsidó Sportért díj első kitüntetettje Polgár Judit sakk világ- és olimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, aki a magyar sporttörténelem kiemelkedő zsidó sportolóinak, edzőinek, sportvezetőinek hagyományát folytató, versenyzői és oktatói munkásságáért részesült a kitüntetésben. Laudációjában Szegő András, a Mazsike elnökségének tagja ismertette a kitüntetett eredményeit, sikereit. Hangsúlyozta: bár sok támadás érte a Polgár lányok édesapját nem mindennapi nevelési módszereiért, a szülők érdemének számító, támogató családi háttér és a tehetség megfelelő támogatása nélkül nem jöhettek volna létre ezek a sikerek. Szegő András kitért a kitüntetett sportolónő közéleti szerepére is, hiszen az ENSZ női egyenjogúsági nagyköveteként méltó módon viszi tovább több évtizeddel, évszázaddal korábbi elődeinek a nők társadalmi egyenjogúságáért folytatott erőfeszítéseit is. A díj odaítélésének további vetülete Polgár Judit zsidósághoz való viszonya, mely örökséget mindig nyíltan és büszkén vállalta. Eredményei és tevékenysége, valamint a zsidósághoz való, nyíltan és büszkén vállalt kötődése teszi őt méltóvá e díjra.

A szintén újonnan alapított, A Magyar Zsidó Kultúráért Mecénási díj első kitüntetettje Demján Sándor vállalkozó, aki a zsidó közélet, közösségi élet és kulturális kezdeményezések elkötelezett és önzetlen támogatásáért részesült a kitüntetésben. Méltatásában Olti Ferenc, a Mazsike elnökségének tagja elmondta: Demján Sándor üzletemberként és magánemberként is rendkívül etikus, és szociálisan kiemelkedően érzékeny. Eszmeileg és a támogatások mértékét tekintve anyagilag is kiemelkedő támogatói tevékenységét személyes nyitottsága, kreativitása és a támogatandó célok iránti, valós érdeklődése jellemzi. A MAZSIKE mecénás díjával a magyarországi zsidóság érdekében és javára végzett eddigi és remélhetőleg jövőbeni tevékenységét köszönte meg a díjat odaítélő grémium.

A díjátadót a Swing á la Django zenekar „Bachtól Djangóig” című, jótékonysági koncertje zárta.

A bevételt a Mazsike és a zenekar az „Üres padok” című, középiskolai projekt számára ajánlotta fel. A projekt keretében a diákok szakértő vezetéssel kutatják ki iskolájuk valaha volt, azon diákjainak személyes történetét, akiknek a Holokauszt idején nyoma veszett, többségük fiatal élete a haláltáborokban ért véget. A valamikori diáktársak emlékére az iskolában az áldozatok nevét megőrző, a MOME hallgatói által tervezett emlékjel kerül elhelyezésre. A jótékonysági koncerten befolyó összegből a projekt országos szintre emelése, további iskolák bevonása és új emlékjelek elhelyezése valósul meg.