Meghívó könyvbemutatóra

Tersánszky Józsi Jenő író végrendelete

TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ író végrendelete “Feleségem, akivel huszonnégy évet töltöttem közös és egymást támogató munkában, a szégyenteljes s törvényellenes magyar kormányrendelet értelmében rosszul, vagyis 1944. márc. 22 -ike után keresztelkedett ki róm. kat. vallásúvá, zsidóból. Eddig a Horthy- kormány 570 000 sz. alatt kiadott mentesítése védte őt annyira, hogy keserves verítékkel és becsülettel szerzett lakásunkon velem lakhatott. Ez a védelem nov. 15 -ével lejárt az újabb rendelet értelmében is, nejemnek tőlem, csillaggal a mellén, a gettóba kell költöznie holnapután estig. Két szememmel győződtem meg arról a szörnyűségről, hogy zsúfolják össze a Szálasi-kormány hóhérai a külföldi védettségű zsidókat. Hát még a magyar, nem védett árja-párokat hova szándékszanak dugni! Elhatároztam tiszta ésszel és csorbítatlan akarattal, hogy a tőlem feleségemet elhurcolni akaró közegeknek ellenállok. Ha közülük csak egyet is lelövök, akkor azt a példát adom magyar sorsosaimnak, mit most már egyetlenül erkölcsösnek tartok. Szálasi vérebeinek nem adok alkalmat, hogy lefülelésem alkalmával nejemmel együtt rajtam a szokásos megkínoztatást elkövessék. Elég adag cián van birtokomban, hogy csak hullámon elégíthessék ki beteges vérszomjukat. Hogy miért nem választom a bujkálás ésszerűbb és jelenleg általános módját a törvénytelen és embertelen rémuralom rendelkezéseivel szemben? Első okául jeleztem, hogy elviselhetetlen már nekem az a birka bárgyúság és gyávaság, amellyel magyar sorsosaim a német-bérenc orgyilkosok parancsára mozognak. Tehát, mint az egész világháborút végigküzdött katona, kötelességemnek érzem, hogy az igazi magyarellenség ellen, legalábbis végső soron példaadó gesztussal éljek. Azonfelül a bujdoklás állapotát csak előzetes puhatolózások után is oly undorítónak és megalázónak tapasztaltam, hogy le kell mondanom róla, mint erkölcsi és testi erőmet meghaladó teljesítményről. Többek közt Budapesten élő rokonaim köre is oly kereken utasított el azzal a kéréssel, hogy nejem családjuk körében rejthessem el, néhai húgom okmányaival, tehát teljes biztonságban. Pedig ezek közt a véreim közt kettő is van olyan, akiket pólyásként ölemben babusgattam, és édes néném is, és akik most a szemem láttára fogadnak be házukba valóban érdemtelen és gyanúsan viselkedő, de pénzes menekült atyafiakat. Tulajdonképpen jelen sorok főcélja, ennek a rokoni viselkedésnek megbélyegzése és megbüntetése. Minden jel szerint összegyűjtött munkáim, különösen a külföldi kiadásokat számítva, jelentős hagyatékot képviselnek halálom és nejem, törvényes haszonélvezőm halála után! Ez a hagyaték, miután gyermekeim nincsen, a vérrokonaimra szállana. – Jelen sorokkal azonban tiszta tudattal és ép értelemmel másként végrendelkezem hagyatékom felől, mintsem érdemteleneknek jusson. Maradjon hagyatékom a svéd Vöröskeresztre azzal a kikötéssel, hogy jövedelméből mindenha csakis nyomorgó és bárhol élő magyar gyermekeket támogasson, nem véve ki soraikból a magyar zsidókat sem. – Ez a végrendelkezésem akkor is teljes érvényű marad, ha netán én és feleségem a mai magyar szörnyűségeket átvészelnénk. Vagyis halálom és feleségem halála után minden vagyonom a svéd Vöröskereszté a fönt kikötött céllal. – Szokás ilyen levelet bizonyos ünnepélyes szólamokkal kezdeni és fejezni be. Magam részéről bár életemben nem formaságokkal, hanem Istenben soha meg nem tántorodott hittel maradtam igazi jó keresztény, jelen sorokat mégis átokkal végzem az áldás helyett, éspedig következőképpen. Legyenek átkozottak örökre ennek az árnyékvilágnak urai, az Egyesült Nemzetek, Anglia, Amerika, és a Szovjet, ha valaha is, politikai vagy hasznossági okokból megtántorodnak, vagy kifáradnak ennek a mérhetetlen tömegű gonosztettnek a megtorlásában, amit a német nácik, ezek a dühöngő őrültek és a magyaroknak hozzájuk méltó és rajtuk csüggő, másik végletben, az elme-és akaratgyöngeségben, meg szolgai pribékeskedésben buzgólkodó hitvány töredéke, a magyar nácik elkövettek. Ámen!” 1944. dec. 4.

forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum

LEGYÉL TE IS ÖNKÉNTES!

A 15. Maccabi Európa Játékok minden idők legnagyobb felnőtt multisport rendezvénye lesz Magyarországon. 2019. július 29. és augusztus 7. között 30 országból 2500-nál is több sportoló, több száz edző, segítő és több ezer szurkoló érkezik tíz napra Budapestre. A 10 napos sport és kulturális eseményen kiemelten fontos szerepet kap az önkéntes csapat. Az önkéntesek kiváló munkája és együttműködése rendkívül fontos annak érdekében, hogy a több ezer Magyarországra érkező zsidó sportolót, sportvezetőt és hozzátartozóikat méltó módon fogadhassuk országunkban. Célunk, hogy önkénteseink büszkén képviselhessék Magyarországot és felejthetetlen élményben legyen részük a Játékok alatt.
LEGYÉL TE IS ÖNKÉNTES!

Füst Milán a mi örökségünk – a Mazsike elnökségének közleménye

Egyesületünk elnöksége megdöbbenéssel és értetlenséggel áll az előtt a Gerő András történész gerjesztette médiakampány előtt, amely semmi mást nem szolgál, mint a harminc éve sikeresen működő zsidó civilszervezet lejáratását.

Az indokot Füst Milán kiváló író 1999-ben nyilvánosságra került titkos naplója szolgáltatta. A több ezer oldalnyi naplójegyzetekben egy önmagával is viaskodó, tépelődő írónak saját zsidóságával is kétkedő, önostorozó, a zsidó közösséggel szembeni kritikus sorai olvashatók. Mindezeket Schein Gábor elemző monográfiájára hivatkozva, Gerő András a nyílt antiszemitizmus megnyilvánulásának tekinti (amit a hivatkozott szerző tételesen is cáfolt). Gerő ezért méltatlannak találja az írót arra, hogy a MAZSIKE zsidó kulturális és közéleti programsorozata a Füst Milán Páholy nevet viselje. Mindezt tetézi még azzal, hogy az író antiszemitizmusát következetesen összekapcsolja baloldaliságával.

A történeti hitelességhez hozzátartozik, hogy a Füst Milán Páholyt Benedek István Gábor kezdeményezésére közel húsz éve kétszáz vezető értelmiségi – közöttük Gerő András – hozta létre. Ő maga erről így nyilatkozott: “Szellemi alkotó energiákban a magyarországi zsidóság története soha nem volt szegény” – vezette be Gerő András történész a Mazsihisz és a Dohány utcai zsinagóga égisze alatt létrehozott Füst Milán szellemi páholy céljait. A páholy egyfajta fórumot kíván jelenteni az író nevével is fémjelzett zsidó identitáskeresés aktuális törekvései számára. (Hetek 2000/12. sz.)

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület éppen a fenti célokkal azonosulva vállalta, hogy több évi kihagyás után ismét életre hívja a Füst Milán Páholyt. Ennek immár egy éve. Gerő András valamiért most látta elérzettnek az időt, hogy Egyesületünket, Füst Milánra hivatkozva, az antiszemitizmus pártolásával és baloldali elkötelezettséggel vádolja. Három évtizedes működésünk során soha, semmilyen formában nem tettünk különbséget tagjaink és szimpatizánsaink között sem világnézetük, sem politikai elkötelezettségük, vallásosságuk vagy éppen származásuk alapján, és nem is fogunk. Ezért visszautasítunk minden erre irányuló kísérletet, és folytatjuk munkánkat a zsidó közösség az egész magyar nemzetet gazdagító zsidó örökség ápolása érdekében.

Budapest, 2019. január 29.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Elnöksége

Winkler Nóra a januári Füst Milán Páholyról

“Nem lehetek elég hálás azért, hogy ma megcsinálhattam a Történetmesélés estet. Hogy az a munkám, hogy egy teltházas teremben négy brilliánsan okos, szenvedélyes, érzelmes embert kérdezek arról, ami annyira érdekel. Hogy mi egy múzeum dolga a történetmeséléssel, hogyan áll fel egy kiállítás, hol dől el, látványosan, drámaian kell-e mutatni, vagy pont a nagy csendek és letisztultság tesz erőssé egy anyagot. Hogy egyetlen tárgyban mennyi történet, kérdés, állapot, élet sűrűsödik. Rengeteg múzeumcsinálási és nézői szempont jött fel, számos szellemes, elgondolkodtató egyedi meglátás, megcsinált kiállítások emlékei, és ahogy ezek hatni tudnak. A zárókörben azt kértem, mondjanak egy-egy olyan művet, ami a munkájukben előjött, amiben a magyar zsidóság története olyan erővel jelenik meg, hogy az sokévnyi dokumentum, kutatás, és tárgy tengeréből is kiemelkedik. Ha csak ezt az egy kört, a kiválasztott tárgyak gyönyörűen, fájóan, történelmien, családilag gazdag történetét meghallgatom, már akkor úgy érzem, érdemes volt, pedig az tíz perc volt két szuper órából. “Nem gondoltam, hogy ennyiféle rétege van egy kiállítás születésének + visszajött a kedvem az élethez + még órákig maradtam volna + ez egy csoda volt + köszönöm, hogy hallhattam” – ilyenekkel jött hozzánk a közönség utána. Toronyi Zsuzsa, Gyekiczki András, Csorba László, Gábor György – köszi. Atyaúristen, ez fantasztikus este volt.”

Meghívó: vita Horthy Miklósról

Kedvezményes jegyek az Ódry Színpad előadásaira

 

Minden kedves tagunknak és érdeklődőnek a szeretnénk újra felkínálni a lehetőséget, hogy az Ódry Színpad előadásain kedvezményesen vehessen részt-

január 16. 19:00 A falu rossza – beavatószínház

január 17. 19.00 Szumidagava

január 27. 19:00 Alhangya

január 29. 19:00 Piros Ló-Gulág-Nowadays. Bemutatkoznak a fizikaisok

Az érdeklődők jegyet igényelni ismét a szervezés@szfe.hu email címen tudnak, melyek egységesen 500 Ft.ba kerülnek.

 

 

Wallenberg-díj átadó ünnepség, tiszteletadás az emléktábla előtt: Meghívók

Meghívó
a Raoul Wallenberg-díjátadó ünnepségre

Helyszín: GOLDMARK – terem/ Wesselényí utca 7. felől/

ldőpont : 2019. ianuár 16. 15 óra

Beszédek: EMMl képviselője
Őexc, Niclas Trouvé, Svédország nagykövete
Heisler András elnök, MAZSIHISZ
laudációk Derdák Tibor és kósa Judit a Bíráló Bizottság részéről
Ezt követően díiátadás

 

TOVÁBBÁ:

2019. január 17, 16:30 órai kezdettel várjuk Önt a Pozsonyi út és Raoul
Wallenberg utca sarkán az emléktábla előtti tiszteletadásra

Emlékbeszédet mond: Őexc. lain lindsay, az Egyesült Királyság nagykövete
Őexc. Niclas Trouvé Svédország nagykövete
Dr, Szita Szabolcs professzor

Kedvezményes jegy “Levelek otthonról” – Jávori Ferenc “Fegya” szerzői estjére

30% kedvezménnyel tud vásárolni erre a különleges estre!

Levelek otthonról – Jávori Ferenc „Fegya” szerzői estje
Kálmán Imre Teátrumban-(az Operettszínházon belül-a volt Moulin Rouge-ban)

2019.január 22. és 23. 19:00.

A több mint huszonötéves múltra visszatekintő Budapest Klezmer Band vezetője egy bensőséges hangulatú esten
személyes történetekkel fűszerezve mutatja be pályáját és életművét a kárpátaljai gyermekkortól kezdve a budapesti
éveken át a visszhangos európai és amerikai sikerekig.
A szerző és muzsikustársai – Nagy Anna, Barbinek Gábor, Gazda Bence, Kohan Istvan, Máthé László és Végh Balázs –
a sok humorral és életörömmel átszőtt sajátos kompozíciókban a hagyományos jiddis motivumokat elegyítik más népzenei
elemekkel, és egy csepp modernitással is.

Vendégek az Operettszínház művészei: Szinetár Dóra, Mészáros Árpád Zsolt, Szendy Szilvi, és Kerényi Miklós Máté, Kékkovács Mara, Földes Tamás.

Kedvezményes jegyárak: 4200 ft.-(büfé az árban!) -2800-2100-1750-1400Ft.

Vásároljon online bankkártyával, legyen rögtön a kezében a jegye!
Kattintson az alábbi linkre, válassza ki a helyet, majd a kedvezmény kód beírásával érvényesítheti kedvezményét!
https://operettszinhaz.jegy.hu/?event_disabler=409

Kedvezmény kód: FEGYA30

Személyes jegyrendelés: 
Bozsogi Nóra
Mobil: +36-30-280-97-92
E-mail: bozsogi.nora@operett.hu